OŚRODKI AKADEMICKIE

Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra Badań nad Teatrem i Filmem
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katedra Dramatu i Teatru
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Katedra Dramatu i Teatru
Uniwersytet Łódzki
Katedra Performatyki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katedra Teatru i Dramatu
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Wiedzy o Teatrze
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Zakład Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Historii i Teorii Teatru
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Zakład Performatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Teatru i Dramatu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zakład Teatru i Widowisk
Uniwersytet Warszawski

info

Zarejestruj się - wkrótce!

© 2019 teatrologia.info

  • Facebook - Biały Krąg