TEATR I DRAMAT W WIĘZIENIU. WIĘZIENIE W TEATRZE I W DRAMACIE


"Maria K." Grupy Teatralnej Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu, reż. Agnieszka Bresler, fot. Maciej Zakrzewski

Międzynarodowa konferencja naukowa

22-23 listopada 2018


Stąd pochodzi, że ludzie tak miłują gwar i zgiełk; stąd pochodzi, iż więzienie jest tak straszliwą karą, stąd pochodzi, iż rozkosz samotności jest rzeczą niezrozumiałą. Słowem, główną przyczyną szczęśliwości stanu królów jest to, iż wszyscy usiłują bez ustanku ich rozerwać i dostarczyć im wszelkiego rodzaju przyjemności.

Blaise Pascal, Myśli


Zakład Historii i Teorii Teatru IS PAN zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej "Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i w dramacie", która odbędzie się w dniach 22–23 listopada 2018 roku w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni interdyscyplinarnego spotkania praktyków i badaczy wokół zagadnień związanych z obecnością teatru i sztuk performatywnych w więzieniu oraz w instytucjach totalnych. Przedmiotem refleksji będzie także obraz więzienia/instytucji totalnych w teatrze i dramacie oraz relacje między teatrem a więzieniem.

Pragniemy zachęcić uczestników do wspólnego namysłu nad specyfiką działań teatralnych podejmowanych w więzieniach, nad ich formami artystycznymi, funkcjami społecznymi i politycznymi oraz nad wpisanymi w nie możliwościami resocjalizacyjnymi i integracyjnymi. Chcemy sprawdzić, jakimi ograniczeniami obwarowane jest tworzenie teatru w więzieniu i z czego one wynikają. Zamierzamy także podjąć próbę wstępnej weryfikacji skuteczności oddziaływania teatru w więzieniu. Mamy nadzieję, że tak zarysowany obszar badań otworzy nowe wątki w debacie nad funkcjonowaniem społeczeństwa, zadaniami, rolą i możliwościami sztuki, nad praktykami stosowanymi w pracy z osobami wykluczonymi oraz nad sposobami wprowadzania zmian społecznych.

Zaproszenie kierujemy do praktyków teatru więziennego, badaczy teatru i performansu, specjalistów resocjalizacji, antropologów kultury, socjologów, pedagogów, psychologów i prawników. Gościem specjalnym konferencji będzie John Bergman – dramaterapeuta, wykładowca akademicki (związany z Uniwersytetem w Iowa, z Lesley University oraz z Hollins University), praktyk teatru, nauczyciel dramaterapii specjalizujący się w pracy z osobami osadzonymi i personelem zakładów karnych oraz aresztów śledczych na świecie (Stonewall Arts Project/Geese Theatre Company). Jego autorskie metody pracy ze sprawcami przemocy są stosowane w 15 krajach.

Prosimy o przygotowanie dwudziestominutowych wystąpień w języku polskim lub angielskim. Proponowane obszary refleksji:

 • (nie)obecność działań teatralnych i performatywnych w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych – powody, zagrożenia, wyzwania

 • czy teatr zmienia więzienie? Teatr w więzieniu w perspektywie jednostkowej, instytucjonalnej i społecznej; sposoby, formy i skuteczność oddziaływania resocjalizacyjnego poprzez teatr

 • teatr więzienny jako miejsce potęgowania świadomości oraz nauki/zachęty do dialogu

 • twórcza resocjalizacja a teatr

 • repertuar i formy artystyczne teatru więziennego

 • twórcy "teatrów za kratami"

 • czy można wyróżnić cechy dystynktywne więziennego aktorstwa?

 • sztuka więzienna a przestrzeń miejska

 • związki teatru i dramatu z więzieniem (o czym mówimy, gdy mówimy o więzieniu w teatrze i dramacie)

 • obraz więzienia (instytucji totalnej) w teatrze i dramacie i jego kulturowe uwarunkowania

 • sposoby reprezentacji doświadczenia ograniczenia wolności w twórczości teatralnej i dramaturgicznej

 • relacja między obrazami więzienia/instytucji totalnej a obrazami rzeczywistości społecznej w sztuce

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Ważne daty: Do 20 września 2018 roku:

 • przyjmowanie zgłoszeń i tematów wystąpień wraz z abstraktami (do max. 1800 znaków) i krótkimi biogramami autorów. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: teatrwwiezieniu2018@gmail.com

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Do 5 października 2018 roku:

 • informacja organizatorów o zakwalifikowaniu referatów

Do 26 października 2018 roku:

 • wnoszenie opłaty konferencyjnej na konto BGK 18 1130 1017 0020 1466 5620 0001 z dopiskiem "Teatr w więzieniu" i nazwiskiem osoby; Informację o potrzebie wystawienia faktury prosimy przekazać przy wpłacie, podając pełną nazwę, adres i NIP instytucji.

Opłata konferencyjna 250 zł (150 zł dla doktorantów) lub 60 EURO (40 EURO for PhD students). Koszty zakwaterowania i dojazdów w gestii uczestników, organizatorzy służą pomocą w znalezieniu noclegów.

Wszelkich informacji udzielają: dr Magdalena Hasiuk mahas@go2.pl dr Justyna Biernat justyna.biernatowa@gmail.com mgr Joanna Kocemba joannakocemba@gmail.com

54 wyświetlenia

info

Zarejestruj się - wkrótce!

© 2019 teatrologia.info

 • Facebook - Biały Krąg