WEZWANIE

Aktualizacja: sty 9W zeszłym tygodniu wydawca teatrologii.info czyli Polska Kompania Teatralna, otrzymała następujące pismo:Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 31a ustawy Prawo prasowe z dn. 26 stycznia 1984, 

wzywam

wydawcę strony internetowej „teatrologia.info”. tj. 

Stowarzyszenie Polska Kompania Teatralna

z siedzibą przy [...]

kierowane przez prof. Jarosława Gajewskiego, prezesa zarządu

do opublikowania na wyżej wymienionej stronie sprostowania następującej treści:

<< W artykule Rafała Węgrzyniaka pt. „Nagonka” z dnia 31.12.2018 r., opublikowanym na stronie internetowej teatrologia.info, padły nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące spektaklu „‹Żyd› z Wesela. Wycieczka krajoznawcza”, wystawionego w Teatrze Bagatela w Krakowie według scenariusza Klaudii Hartung-Wójciak i Witolda Mrozka - jakoby twórcy przedstawienia „zawłaszczyli i przemilczeli” prace Rafała Węgrzyniaka o prototypach żydowskich postaci z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wszystkie teksty cytowane i wykorzystane w scenariuszu spektaklu - m.in. zawarte w tomie „Teatr żydowski w Krakowie. Studia i szkice”, pod red. Jana Michalika i Eugenii Prokop-Janiec - wyliczone zostały w programie przedstawienia, a także na stronie internetowej Teatru Bagatela w Krakowie. Przywoływany przez Rafała Węgrzyniaka reportaż Aleksandry Klich „Panna Modern”, opublikowany w „Gazecie Wyborczej” z 20 lipca 2008 r. - obecny w wyżej wymienionym wyliczeniu - posłużył jedynie za źródło przytaczanego wprost w spektaklu cytatu z wypowiedzi Marii Rydlowej, z którą rozmowę przeprowadziła sama Aleksandra Klich. Nie jest więc prawdą, jakoby twórcy scenariusza spektaklu „‹Żyd› z Wesela. Wycieczka krajoznawcza” ukrywali bądź przemilczali pracę Węgrzyniaka przez korzystanie z jego tekstów, przywoływanych w reportażu Klich, z pominięciem ich pierwotnego źródła. >>

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z art. 38 wyżej wymienionej ustawy "odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza odpowiedzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna”. Z kolei zgodnie z art 39. w przypadku odmówienia publikacji sprostowania może zostać wytoczone powództwo. 

Informuję też niniejszym, że zgodnie z art. 31a, pkt 3 ustawy Prawo prasowe z dn. 26 stycznia 1984 sprostowanie powyższe zostanie skierowane również drogą pocztową na adres wydawcy strony internetowej „teatrologia.info”.

Witold Mrozek „Gazeta Wyborcza” - dział kultury ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa


FELIETON RAFAŁA WĘGRZYNIAKA "NAGONKA'"

ODPOWIEDŹ RAFAŁA WĘGRZYNIAKA NA WEZWANIE WITOLDA MROZKA

149 wyświetlenia

info

Zarejestruj się - wkrótce!

© 2019 teatrologia.info

  • Facebook - Biały Krąg